250h
Yogalärarutbildning 

preBalans Fokus H – 250 hrs yogalärarutbildning i Steg 1, 2 och 3 

Fördelat på tre moduler; Immersion, Grundutbildning och Certifieringsutbildning.
Total investering 32 600 sek för hela 250h certifieringsubildingen 

250h Yogalärarutbildning Våren 2024 
Modul 1 - Immersion 50 h 

50h Intensiv Immersion Sommaren 2024
50h Immersion Sensommaren 2024

Modul 2 - Grundutbildning 100h 
Datum för ht-2024kommer upp inom kort.

Modul 3 - Certifieringsutbildning 100h
Datum för vintern 2024 kommer upp inom kort.

Läs mer och boka hela 250h Yogalärarutbildningen HÄR 
Fokus H 
Helhet, Hälsa & Hållbarhet 


50h Immmersion
100h Grundutbildning
100h Certifieringsutbildnig

preBALANS fokus H - Helhet, Hälsa  och Hållbarhet

Yogalärarutbildning 
250 hrs Yoga Alliance certifierad utbildning med Hathayoga som grund och influenser och inspiration från Vinyasa flow-, Anusara- och Yin-yoga. Med en certifiering i preBalans 250 hrs yogalärarutbildning kan du både utöva och undervisa i yoga med fokus på helhet, hälsa och hållbarhet. Vi utgår ifrån ett holistiskt perspektiv och håller fokus på den fysiska, mentala och spirituella utvecklingen. Du får både en stabil kunskapsgrund, omfattande praktisk övning och kreativ energi – allt du behöver för att kunna fördjupa och lyfta din egen yoga och för att kunna lära ut till och guida andra med trygghet, inspiration och glädje.

I yogan, som är en flera tusen år gammal metod, finns en visdom, ett helhetstänk och en filosofi som hjälpt människor över hela världen till ökad närvaro, klarhet och livskvalitet. När vi utövar och undervisar yoga, blir vi en del av den kraft och energi som miljontals människor före oss fördjupat sig i, en kraft och energi som leder till fysisk, mental och spirituell utveckling. Det gör oss ödmjuka inför uppgiften att lära ut yoga, och det fyller oss också med stolthet och glädje. Att undervisa i, dela och sprida ett så unikt, holistiskt och livsbejakande system som yoga är, och gång på gång ta del av alla de positiva effekter som yoga ger – det är ren och skär livsglädje!

Man kan kalla yoga för ”en praktisk filosofi”, som omfamnar alla aspekter och faser i livet. Alla vi yogautövare är nybörjare under en mycket lång tid. Att låta utvecklingen och läroprocessen ta tid, att ge sig själv möjligheten att ta ett steg i taget borgar för en hälsosam och hållbar yoga, som vi har med oss livet ut. Det handlar om att respektera de individuella förutsättningarna och behoven, att aldrig släppa taget om det holistiska perspektivet och syftet med yogan och om att minimera risken för skador. Med preBalans yogalärarutbildning Fokus H kan du successivt bygga en solid kunskap både i teori och praktik, och låta yogan vara allt från tuff fysisk träning, egen terapi, ett verktyg för att både hantera stress och boosta energi i vardagen. Vi undervisar med motto att vara professionella, coachande, ha hög ambition och alltid med en skvätt humor och stort varmt hjärta! 

För att säkra kvalitet i undervisningen tar vi in max 10 deltagare på Fokus H Grundutbildningen (100 hrs) och Fokus H 250 hrs certifieringsutbildningen. På den förberedande Fokus H Immersion 50 hrs kan antalet vara fler!

Har du frågor – hör av dig! 
Välkommen – vi vill gärna träffa just DIG på mattan! 

 

Modul 1 preBALANS Fokus H - Immersion 50h

preBalans Fokus H - Immersion 50 hrs
De första 50 timmarna består av två intensiva helger á 25 timmar (fredag-söndag) och fokus ligger på att dels utveckla och fördjupa din egen yogapraktik och dels att förbereda dig inför Grundutbildningen och 250 hrs certiferingsutbildningen. 
Immersion 50 hrs passar både dig som gärna vill undervisa i yoga i framtiden och dig som enbart vill få in kickstart och lyfta och fördjupa din egen yoga. Förtur till platserna ges dock till de som även ska gå Grundutbildning och 250 hrs certifieringsutbildning.
Det här är en förberedande kurs, inte en komplett yogalärarutbildning. 

Innehåll

 • Asana och praktik, med teknikutveckling på ett flertal yogapositioner.  
 • Varje dag inleds med en ledd klass
 • Yogans grundprinciper
 • Yogans historia och filosofi
 • Pranayama – andningsövningar
 • Meditation

Intensiva dagar med korta pauser, 100 % närvaro

 • Fre 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30 
 • Lör 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30
 • Sön 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.00

Förkunskaper: Inga formella förkunskaper krävs.  
Plats: preBALANS, Helsingborg
Anmälan och investering: Pris 6 800 sek (ink moms) 
Betalning kan delas upp: 3400 sek (ink moms) vid bokningstillfället och resterande 3400 sek (ink moms) senast 30 dagar innan första kurstillfället. 
Avbokning: Måste vara gjord senast 3 veckor innan kursstart för 50% återbetalning. För avbokning gjord senare än så återbetalas inte avgiften.

Datum för modul 1 Immersion 50 hrs Intensiv Sommaren 2024

Förmer information och anmälan klicka HÄR

Modul 2 preBALANS fokus H - Grundubildning 100h

preBalans Fokus H Grundutbildning 100 hrs 
Grundutbildningen vänder sig till dig som gått Immersion 50 hrs och fått mersmak! Du vill fördjupa dig ännu mer i din egen yogapraktik, lära dig mer om asana, pranayama, filosofi, historik, meditation, modifieringar och alternativ, anatomi, biomekanik och hur man skapar sekvenser/klasser. 
Du kanske inte i första hand tänker dig att undervisa i yoga, men om du efter Grundutbildningen vill så går du vidare och kompletterar med Steg 3 – och blir certifierad yogalärare preBalans Fokus H 250 hrs (certifierad Yoga Alliance).
Grundutbildningen löper under cirka tre månader och består av 50 timmar lärarledd undervisning (fördelat på två intensivhelger fred-sönd),
30 timmar hemuppgifter med personlig vägledning och coachning samt 20 timmar egenstudier.

Innehåll

 • Asana och praktik, med teknikutveckling på ett flertal yogapositioner.  
 • Varje dag inleds med gemensam lärarledd klass.
 • Anatomi och biomekanik
 • Modifieringar och alternativ
 • Sekvensering och skapa klasser 
 • Yogans principer
 • Yogans historia och filosofi
 • Pranayama – andningsövningar
 • Meditation 

Intensiva dagar med korta pauser, 100 % närvaro.

 • Fre 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30 
 • Lör 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30 
 • Sön 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.00


Förkunskaper: Genomförd preBalans Fokus H Immersion 50 hrs. Det kan vara svårt att avgöra en persons yogakunskaper och erfarenhet trots att man praktiserat en viss tid eller gått olika utbildningar/workshops eftersom olika yogastilar fokuserar på olika delar. Vi har därför skapat en 50 hrs Immersion som grund/förkunskap till den här Grundutbildningen. Då startar vi alla med samma kunskap och det skapar förutsättningar för att få ut största möjliga nytta av utbildningen. Naturligtvis är  det en fördel att du har en viss erfarenhet  - men du kommer att förväntas träna yoga hemma mellan träffarna, så din erfarenhet kommer att växa snabbt. 
Plats: preBALANS, Helsingborg
Anmälan och investering: Pris 16450 sek (ink moms) 
Betalning kan delas upp: 5 000 sek (ink moms) vid bokningstillfället och resterande 11450 sek (ink moms) senast 30 dagar innan första kurstillfället. 
Avbokning: Måste vara gjord senast 3 veckor innan kursstart för 50% återbetalning. För avbokning gjord senare än så återbetalas inte avgiften.

Datum för Grundutbildning 100 hrs Hösten 2023
Helg 1 2024-xx-xx – 2024-xx-xx   
Helg 2 2024-xx-xx – 2024-xx--xx   

Förmer information och anmälan klicka HÄR

Modul 3 preBALANS Fokus H 250h cerifieringsutbildning
(Yoga Alliance Certifierad)

preBalans Fokus H 250 hrs certifieringsutbildning (Yoga Alliance certifierad)
Med en certifiering i preBalans 250 hrs yogalärarutbildning kan du både utöva och undervisa i yoga med fokus på helhet, hälsa och hållbarhet. Vi utgår ifrån ett holistiskt perspektiv och håller fokus på den fysiska, mentala och spirituella utvecklingen. Du får både en stabil kunskapsgrund, omfattande praktisk övning och kreativ energi – allt du behöver för att kunna fördjupa och lyfta din egen yoga och för att kunna lära ut till och guida andra med trygghet, inspiration och glädje.

Utbildning grundar sig på klassisk Hathayoga och influeras och inspireras också av Vinyasa-, Anusara- och Yin-yoga. 
Förutom en gedigen grund inom asana, pranayama, anatomi, biomekanik, historia, filosofi, meditation, kommunikation och pedagogik lägger vi även stor vikt vid yogaterapi, alignment, justering och alternativ i positionerna och användandet av hjälpmedel i undervisningen. Det ger dig kunskap, erfarenhet och trygghet att också kunna vägleda elever med till exempel skador, ryggproblem och andra fysiska utmaningar.

preBalans Fokus H 250 hrs certifieringsutbildning innehåller:

 • 165 lärarledda undervisningstimmar (Immersion 50 hrs, Grundutbildningens 50 lärarledda timmar samt 65 lärarledda timmar i certifieringsutbildningen)
 • 45 timmar hemuppgifter med personlig vägledning och coachning (30 på Grundutbildningen + 15 på certifieringsutbildningen)
 • 30 timmar egenstudier (20 på Grundutbildningen och 10 på certifieringsutbildningen)
 • 6 timmar workshop (2 valfria workshops på preBalans)
 • 4 timmar examination. 

Förutom dessa timmar förväntas du assistera vid 10 yogaklasserledda av huvudlärare Petra Tillgren.
Samtliga 250 timmar och assisteringstillfällen ska genomföras under en sammanhängande period av 24 månader.


Innehåll

 • Asana och praktik, med teknikutveckling på ett flertal yogapositioner – fördjupning 
 • Varje lärarledd dag inleds med gemensam klass.
 • Anatomi och biomekanik
 • Verbal och hands on justeringar
 • Hjälpmedel i yogan
 • Sekvensering och skapa klasser 
 • Yogans principer
 • Pranayama – andningsövningar – fördjupning
 • Meditation – fördjupning
 • Kommunikation och ledarskap
 • Pedagogik och röstträning
 • Praktik i att undervisa
 • Filmning och feed back

Intensiva dagar med korta pauser, 100 % närvaro.

 • Fre 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30 
 • Lör 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.30 
 • Sön 09.00-13.00, lunch 13.00-14.00, 14.00-18.00 

En av de tre helgerna är enbart lördag+söndag kl 9.00-17.30 båda dagarna.

Förkunskaper: Genomförd preBalans Fokus H Immersion 50 hrs och genomförd preBalans Fokus H Grundutbildning 100 hrs. Du förväntas ha praktiserat yoga regelbundet under minst 6-8 månader.
Plats: preBALANS, Helsingborg
Anmälan och investering: Pris 16450 sek (ink moms) 
Betalning kan delas upp: 5 000 sek (ink moms) vid bokningstillfället och resterande 11450 sek (ink moms) senast 30 dagar innan första kurstillfället. 
Avbokning: Måste vara gjord senast 3 veckor innan kursstart för 50% återbetalning. För avbokning gjord senare än så återbetalas inte avgiften.

Datum för 250 hrs certifieringsutbildning Vintern 2024
Helg 1 2024-xx-xx – 2024-xx-xx   
Helg 2 2024-xx-xx – 2024-xx-xx    
Helg 3 2024-xx-xx – 2024-xx-xx 
Förmer information och anmälan klicka HÄR