Yoga Grund


Denna kurs är såväl för dig som är nybörjare eller som inte yogat hos oss tidigare. Under denna kurs lär du dig grunderna i yoga och får inblick i yogans filosofi och historia. Vi går igenom de grundläggande positionerna (asanas) med tonvikt på de stående ställningarna samt andningsträning (pranayama). Varje klass avslutas med nedvarvning, yogisk djupavslappning (savasana) samt kort meditation (dhyana). 
På denna nivå förklaras alla positioner (asanas) i detalj och korrektioner görs.
Kurserna är baserade på Anusara yoga och dess universella "Principles of alignment" (grundprinciper i biomekanik).
Biomekanik är grunden - vi placerar kroppen optimalt i varje position för att sedan utforska och fördjupa positionen med andetagen och närvaro i kropp och sinne. 
Vi rekommenderar att du tränar på denna nivå mellan 6-12 månader. Om du har haft en längre paus i din yogaträning är detta en bra nivå för dig. 
Alla nivåer kan delta på denna kurs och den erfarna eleven kommer finna utmaningar för att gå djupare i grundprinciperna och positionerna. 
Vi lägger fokus på teknik, bas positioner, styrka och smidighet som uppbyggning för Yoga Fortsättning. 

 

Klicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.