Första gången på PreBALANS

PreBALANS är endast öppet i samband med kurser. Se på schemat för detta. Dörren låses under träningen, så pricka in mellan dessa. Träning på PreBALANS hålls i kursform.