Vår Yoga

Vi har valt att kort och gott kalla all vår yoga för YOGA. Vår YOGA är en fysisk dynamisk och kraftfull Hatha Yoga, men vi erbjuder också stillsammare yoga som du kan läsa om i kursbeskrivningen under respektive kurs. Vi tror på Stillhet genom rörelse och ser rörelsen som en aktiv form av meditation. Även vår meditation (OSHO) är en mer aktiv form av meditation. Vi baserar vår YOGA på Anusara Yoga och dess tre A: Attitude, Alignment, Action och '''Universal Principles of Alignment", som du kan läsa om nedan. Kurserna varierar sedan beroende på vilken lärare det är som såklart sätter sin egen personliga prägel på klassen. Det finns många olika yoga stilar och ännu fler lärare, så kanske har du provat en yoga stil tidigare och bildat din uppfattning utifrån den lärarens sätt att instruera. Ge varje lärare en chans för att till slut hitta det som du letar efter istället för att döma ut yoga stilen. Våra lärare har olika bakgrund inom yogan och var och en plockar det bästa från sina erfarenheter och upplevelser för att dela med sig av. Det finns även influenser från bl.a. yoga former som Sivananda-, Iyengar-, Therapeutic-, Acro-, Ashtanga-, Partner yoga och vi plockar ut russinen från de olika stilarna.

 

Vår YOGA är en kreativ och glädjefylld yoga, där vi som lärare utgår från att se det goda i allt och i våra elever. Vi använder olika hjälpmedel eller redskap för att på så vis uppnå en bättre positionering för ryggraden och för att få PRANA (livskraft) att flöda friare i kroppen. 

Miljön i vår yoga Shala (tränings salen) är avslappnad och tillåtande och du kan förvänta dig många härliga stunder på mattan.

John Friend, Anusara Yogans grundare John Friend, Anusara Yogans grundare

Anusara betyder på sanskrit ”att flöda med grace”, ”följa flödet” och “att följa ditt hjärta”. Yogaformen grundades av John Friend 1997 och är idag en av USA’s mest populära yogaformer. Anusara Yoga är ett kraftfullt Hatha Yoga-system som förenar Tantrisk filosofi att se det inneboende goda inom och runt omkring oss. Det är en fysiskt utmanande, dynamisk yogaform där vi jobbar med Hatha yogans stora variation på positioner som gör din kropp rörligare och starkare. Med Anusara Yogans principer kommer du att upptäcka att din kropp kan och orkar mer än du tror!

 

Framförallt syftar Anusara Yogan till att öppna upp din kreativitet, kraft, energi och ditt hjärta för att få tillgång till den unika kraft som finns inom oss alla. Det är en livsbejakande form av yoga där livet ses från den ljusa sidan och det goda finns i allt och alla.

Anusara Yogans ”Universal Principles of Alignment™”  
1. Open to grace 
2. Muskulär energi 
3. Inåtspiral 
4. Utåtspiral 
5. Organisk energi.


Dessa principer använder man sig av i alla positioner och är till för att göra yogapositionerna säkra och stabila. Inom Anusara Yogan ser man inte bara till det universella utan även till elevernas unika olikheter, begränsningar och förmågor.

 

Josephine Selander, Virya Yogans grundare Josephine Selander, Virya Yogans grundare

Virya betyder ”entusiasm”, ”energi” eller "kraft" på sanskrit och tanken är att den just ska ge kraft och energi. Entusiasm, syftar till förtjusning och lekfullhet och det inspirerar förhoppningsvis till experimentlusta och till att ge sig ut på upptäcktsfärd i kroppens och sinnets landskap.


Viryayoga är en dynamisk yogaform framtagen av Josephine Selander. Det finns tre olika serier och olika nivåer som är framtagna i samarbete med en naprapat. 


Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik eller rörelselära. I systematiskt komponerade yogaserier får du en tuff och rolig yogaträning med små filosofiska teman i varje klass som ger tanke till själen.

 

Sky, Sama Yogas grundare Sky, Sama Yogas grundare

Sama Yoga


En integrering av Hatha yoga, Kriyas och hjärtöppnande mantras.


Sama Yoga är framtaget av Sky (Sky Akasha Chaitanya) och Swami Vagishananda Saraswati. Sama Yoga instrueras och lärs ut med kärlek för att uppmuntra till djup acceptans av sig själv. Utgår ifrån att vi redan är fullkomliga och perfekta som vi är och att där inte finns någon strävan. Rötterna finns i Vedanta filosofin.

 

Stillhet Stillhet

Yin Yoga


Pauiel Zink är grundaren av Yin yoga som är en passiv yogaform, i motsats till våra andra yogaklasser som då är mer yang, som står för den dynamiska och aktiva formen av yoga.  Under en klass håller man positionerna i ca  tre till fem minuter med helt avslappnade muskler. I Yin Yoga fokuserar man på kroppens bindväv, leder och ligament. Bindväv runt ben, leder och organ stretchas för att ge ökad rörlighet. Då positionerna hålls under en längre tid är Yin Yoga en bra närvaroträning, att vända uppmärksamheten inåt och att låta allt vara precis som det är. Yin yogan stillhet främjar utveckling, renar energi blockeringar och ökar cirkulationen. 

 

Yin Yoga är ett bra komplement till yang yoga/dynamisk yoga och är meditation med djupa stretchar där vi använder oss av positionen för att komma djupare in i kroppen och inte kroppen för att komma djupare in i positionen.

 

Prana Flow Yoga

Prana Flow är framtaget av Shiva Rea i samarbete med the Global Vinyasa Collective of Teachers.

En energisk och kreativ yoga form där musik har en stor betydelse för rytm, flöde och känsla.

 

Prana: "den universella källan andetag, livsenergi och medveten intelligens - som navigera källa yoga och vitala liv".
Omfamnar flödet och tilllåter PRANA att guida dig.

 

En evolutionär metod för förkroppsligade omvandling och strålande hälsa att odla inre och yttre styrka och smidighet, skicklighet och intuition, vital energi, och avslappning. Aktivering och receptivitet genom balanserade och kreativa sekvenser (vinyasas) som en katalysator för att omvandla gamla mönster och paradigm i kropp, själ.
Upptäck styrkan och kreativitet  genom att befria det naturliga flödet  genom bland annat rörelse, musik, ljud, bildkonst och poesi.

 

De fem vanligaste Prana flödena som används i Prana Flow Yoga

  • Prana Vayu
  • Samana Vayu
  • Vyana Vayu
  • Apana Vayu
  • Udana Vayu

En Prana Flow klass innehåller: Chanting, musik, flödande meditation, solhälsningar, varierande asanas sekvenser, mudra meditation, pranayama, heling Shavasana.