Pilates

"Det är tanken som formar kroppen"  - Joseph Pilates

Vad är pilates?
Pilates är en skonsam och effektiv träningsform för dig som vill ha en starkare, smidigare och mer välbalanserad kropp. Pilates stärker magen och stabiliserar därmed ryggraden. Tekniken ger bättre hållning, löser upp muskelspänningar och återger kroppen dess naturliga rörelsemönster, vilket ger en ökad känsla av välbefinnande. Pilates är en lugn och kontrollerad träningsform med både statiska och dynamiska rörelser. Rörelserna är metodiska och själen ges utrymme.

Tysken Joseph Hubertus Pilates (1880-1967) utvecklade såväl träningsutrustning som en träningsmetod som förenade den klassiska gymnastiken och yoga. Metoden fick starkt fokus på kroppskontroll och andning. Träningsutrustningen uppfann han då han internerats med krigsfångar under det första världskriget. Han byggde om sjuksängar så att de kunde användas för rehabilitering. Hela konceptet tog han sedan med sig när han flyttade till USA där han i New York drev sin träningsstudio fram till sin död för knappt femtio år sedan. Under åttiotalet spred sig användandet av Pilates rehabiliteringsmetodik och apparatur till sjukhus runtom i USA, men det är inte förrän nu som pilates på allvar slagit igenom som motionsträning.

Pilates idag
Pilates är både en gammal och ny träningsform. Gammal eftersom den faktiskt föddes redan på 1910-talet. Ny eftersom den nu har blivit enormt framgångsrik i USA och England. Bara på några år har antalet pilatesutövare ökat från 5000 till 5 miljoner i USA. I Europa har träningsformen fått sitt stora genombrott, och allt fler människor har fått upp ögonen för det lugna och harmoniska sättet att skaffa sig en naturligt vacker kropp.  Även här i Sverige expanderar träningsformen.

Pilates är en skonsam, säker och effektiv träningsform som stärker hela kroppen. Fokus ligger på att stärka muskelkorsetten kring ryggraden, mag- och bukmuskler, samt bäckenbotten. Utifrån filosofin "no pain, all gain" styrker pilates kroppen inifrån genom att bygga upp en stark muskelkorset. Varje övning tränar flera muskelgrupper samtidigt.
Pilates är ett samspel mellan kropp och tanke, där pilatesmetodens principer kan sammanfattas kring några grundläggande begrepp:


Andning: Vikten av korrekt andning under övningarna betonas.
Centrering: Fokusering på hållningen för ökad stabilitet och därmed bättre hållning.
Kontroll: Genom att man i rörelserna lär sig att isolera olika muskelgrupper får man en god kroppsmedvetenhet.

Koncentration: Varje moment i rörelserna kräver total uppmärksamhet.
Precision: Övningarna utförs med koncentration och precision.
Rörelseflöde: Rörelserna utförs i ett konstant, lugnt och harmoniskt tempo.

Pilates kan både utföras på golv (floor mat work) och i maskiner (reformer). Man börjar med golvövningar för att lära sig grundövningarna innan man går vidare till redskap och eventuellt till maskinerna. Till pilates på matta kan man även använda sig av bollar i olika storlekar och vikter, ringar, rullar som träningshjälpmedel. 

En träningsform som passar alla
Pilates är bra för den som vill öka sin styrka, rörlighet och balans, men är också mycket effektiv vid rehabilitering och stressrelaterade problem. Metoden minskar fysisk och psykisk stress och bidrar till att förebygga skador. Kroppsuppfattningen finslipas, koncentrationen och den mentala uthålligheten ökar. Pilates är även en utmärkt träningsform efter en graviditet. Pilates passar alla; män och kvinnor oavsett ålder och kondition, eftersom övningarna anpassas till individen. Till en början är övningarna enkla, men efter hand utvecklas de och byggs på i takt med att stabiliteten, balansen och styrkan förbättras. Kvalitet är hela tiden nyckelordet.