Yin- Yang Yoga


Vi kombinerar flödande, aktiva och värmande positioner (yang) med stillsamma, lugnande & passiva (yin) positioner. Yin & Yang är två motsatser till varandra som är beroende av varandra för att fungera & kunna skapa balans. Genom att öka förståelsen för det ena så ökar man på det andra. 

Yang är värmande, skapande, aktivt & pådrivande. Yin är passivt, accepterande, tålmodigt, tillåtande & långsamt. Yang aktiverar muskler & rörelser medans Yin aktiverar leder & bindväv. YinYang Yoga balanserar dessa motsatser i kroppen skapar ökad förståelse & balans mellan sinne & kropp.

En njutbar klass där vi rör oss mellan aktivitet och vila, på en utforskande resa genom kroppen. 

Du har möjlighet att öva dig på att lyssna på vad din kropp säger till dig, och ta hand om den genom ett stärkande och skönt flöde av yang-sekvenser med fokus på vår core och inre styrka, i kombination med härlig och djupgående vila i yin-positioner. 

 

Klicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.