JivamuktiYoga - NYHET 2020

Jivamuktiyoga är en fysisk dynamisk yogaform som varvas med filosofi och mantran.

Jivamuktiyogan vilar på fem grundpelare vilka är ”studerande av den klassiska yogans litteratur”, ”bhakti” som innebär villkorslös kärlek, ”ahimsa” som betyder ickevåld och en önskan om att inte skada någon levande varelse, ”nada” det vill säga ljudets yoga och hur ljud och musik kan påverka sinnet och medvetandet, samt slutligen ”meditation” för att stilla sinnet.
 

Klicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.