SivanandaYoga

Ashtanga yogan definieras ofta som en dynamisk och fysisk form av yoga. Den ger ökad muskel styrka, hälsa och livskraft. Genom andning, asanas, blickfokusering och koncentration, kan man utveckla en god kroppslontroll, kontroll över sinnena, och en medvetenhet om sitt inre. Ashtanga yogan bygger på tre olika serier där varje asana förbereder för nästa, och man kombinerar detta med vinyasas, som ett flöde mellan våra positioner.

Enligt en av pionjärerna inom Ashtanga yogan, Sri K Pattabhi Jois, är Ashtanga yogan en stig som leder till vår verkliga natur!

Klicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.