BasalKroppskännedom - BK

Träningen utförs genom enkla rörelseövningar, som är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster. Målet är att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.Bk används inom ett flertal områden. Vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet visar att metoden har bra effekt vid te.x. långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro, nedstämdhet. Kan även användas i förebyggande syfte och som återhämtning vid stress.
Metoden passar därför ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa.


Klicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.