Slow Down - Neuromotorisk Stimulering NYHET!

Din kropp består av många olika system som alla har sin funktion och rytm. När varje system fungerar var för sig och i samspel med varandra är systemet i balans. Med långsamma rörelser stimulerar vi det neuromotoriska underlaget som består av: Balans mellan inre och yttre muskulatur, balans mellan hjärnans delar och nervsystemets kvalité. SlowDown liknar massage i utförandet vilket kan påverka smärtmönster och andra obalanser i systemet. SlowDown ger kraft till personlig utveckling, återhämtning och avslappning. 

Grundkurs 
Här tränar vi och kvalitetssäkrar grundprinciperna med en grundläggande förståelse för hur dessa påverkar kroppens olika system så att du kan ge dig goda förutsättningar för utveckling. Kursen innehåller både teori och praktik. Efter avslutad kurs har du fått lära dig att kunna utföra SlowDown på egen hand samt förståelse kring vad som påverkar hälsa.

Under kursen får du bland annat lära dig:
-Grundprinciperna för att stimulera det neuromotoriska underlaget 
-Rörelser som stimulerar olika delar i hjärnan 
-Respektera dina gränser
-Våra olika sinneskanalerKlicka på "Boka-symbolen" här nedan, så kan du läsa mer specifikt om kursen såsom pris, lärare och annat att tänka på. Här kan du också göra din bokning.